Overskud på 262 mio. kr. og navneskifte til Norliv

Læs pressemeddelelsen

Velkommen til Norliv – foreningen for kunder i Nordea Liv & Pension

Som kunde i Nordea Liv & Pension, er du automatisk medlem af Norliv. Med dit medlemskab får du en række muligheder og rettigheder. Du kan bl.a. komme med input til foreningens udvikling, stille op til repræsentantskabet og stemme til valg til repræsentantskabet. Norliv hed tidligere Foreningen NLP. Vi udspringer af en opdeling af TryghedsGruppen, hvor en stor del af Norlivs medlemmer tidligere har været medlem sammen med forsikringstagerne i Tryg. 

Norliv har ca. 330.000 medlemmer. Foreningen blev stiftet d. 6. august 2015 med en formue på 8 mia. kr. Siden stiftelsen har foreningen besluttet vedtægter og governance samt en strategi. Foreningen har i januar 2017 købt 25 % af Nordea Liv & Pension, og vil fremover sikre en stærk demokratisk basis gennem engagement og valgdeltagelse i foreningen, bonus og andre medlemsfordele. Desuden varetager Norliv medlemmernes interesser over for Nordea Liv & Pension, og vi står for almennyttige uddelinger til fremme af god mental sundhed. Vi bor pr. 1. juni 2017 hos Nordea Liv og Pension i Ballerup.

Norlivs repræsentantskab har besluttet en strategi for foreningen

Norlivs strategi går ud på at gøre en forskel for medlemmerne via individuelle medlemsfordele i form af f.eks. medlemsbonus, kollektiv interessevaretagelse i forhold til Nordea Liv & Pension samt arbejde for bedre mental sundhed i Danmark.

Læs foreningens strategi

Deltag i debatten om Norliv

Giv din mening til kende

Hvorfor en ny forening?

Repræsentantskabet i TryghedsGruppen har vurderet, at den hidtidige struktur, hvor både kunderne hos Tryg og NLP var medlemmer af TryghedsGruppen, ikke var optimal. Derfor besluttede det medlemsvalgte repræsentantskab i marts 2015 at dele TryghedsGruppen i to. Det betyder, at kunderne fra Nordea Liv & Pension nu har deres egen forening.

Ofte stillede spørgsmål

Foreningen NLP blev stiftet af TryghedsGruppen den 6. august 2015

Få et overblik over foreningen, dit medlemskab og vores repræsentanter.

Om Norliv